توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی مدل کمّی شهرسازی TOD الگوی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل عمومی در 16 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

اصول مبانی کاربردی

نمودار یک : تقسیم بندی تقاضای سفر شهر تهران

نمودار 2:فرایند تقاضای سفر ساکنان شهر تهران

تقسیم بندی تقاضای سفر ساکنان شهر تهران

تقاضای سفر غیر ساکنان شهر تهران

آمار و اطلاعات

بررسی و نقد مدل تولید و جذب سفر

بررسی و نقد مدل توزیع سفر

بررسی و نقد مدل انتخاب وسیله نقلیه

روش سنجش آثار سیاست توسعه شهری با محوریت حمل و نقل عمومی انبوه بر کارایی سیستم مترو تهران با امکانات موجود

نتیجه گیری

منابع